Sähköinen tenttipalvelu 
– Elektronisk tentamen
– Electronic exam
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Huom! Sähköisen tentin tiloissa käytetään yliopistolla annetun suosituksen mukaisesti aina kasvomaskeja.
Maskeja on saatavilla tenttitiloissa. Opiskelija voi käyttää myös omaa maskiaan.
Pese ennen tenttiin menoa kädet ja pyyhi desifioivilla liinalla näppäimistö, hiiri ja kosketuspinnat. Tiloissa huolehditaan turvaetäisyyksistä.
Sairaana ei saa mennä tenttimään. Peru tai muuta varaus, jos et tee tenttiä varaamanasi aikana.
Kulku rakennuksiin ja tenttitiloihin vain Turun yliopiston kulkutunnisteiden avulla tenttiin ilmoittautuneille.

Rakennuksiin kulku on vain pääovista. Poistu tenttitilasta ja rakennuksesta heti tentin jälkeen.
Lisätietoja: exam@utu.fi
 
Note! According to the recommendation for using face masks on the campus of the University of Turku face masks are always used in the e-exam rooms.
Students can take mask in e-exam rooms or use own masks.
The student have to wash hands and wipe the keyboard, mouse and all other surfaces that may be touched with disinfecting hand wipes
before beginning of the exam. Safety distance in shared Exam rooms is taken into account.
If the student is feeling sick, the exam must be postponed.
Current reservation must be cancelled immediately so that examination time is available for other students.
The front doors of the buildings and e-exam rooms are locked and students can enter only with the student card or print access
(these have to be activated earlier).
Leave the building immediately after taking the exam.
More information: exam@utu.fi
 
ÅA-studenter/ÅAU students
Enligt de rekommendationer som gäller vid universiteten ska ansiktsmask användas i e-tentutrymmena.
Masker finns i tentutrymmena. Studenten får också använda egen mask.
Se allmän information ovan – Se allmän information ovan –du kan nu hämta nyckel till e-tentrummen (se aktuell information).
See general information above – See general information above – you can now get a key card to the exam rooms in Åbo (see current information).

 
Käytä Firefox- tai Chrome- selainta / Note! Use FireFox or Chrome browser / Obs! Använd Firefox eller Chrome
 
Kuukauden 3. tiistai on IT-huoltopäivä, Exam ei ole käytössä. Älä varaa tenttiä myöskään toisen korkeakoulun tenttitilasta! /
Regular IT-maintenance on the 3rd Tuesday of the month, Exam –system is not available Also, don´t book an exam at another university´s e-exam room!
 
Kirjaudu sisään Logga in Log in

Muun korkeakoulun tunnuksella / Haka account
Log in with your higher education institution account/Kirjaudu korkeakoulusi tunnuksella