Sähköinen tenttipalvelu 
– Elektronisk tentamen
– Electronic exam
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Huom! Käytä Firefox- tai Chrome- selainta / Note! Use FireFox or Chrome browser / Obs! Använd Firefox eller Chrome
 
Kirjaudu sisään Logga in Log in

Muun korkeakoulun tunnuksella / Haka account
Log in with your higher education institution account/Kirjaudu korkeakoulusi tunnuksella